Ceník

Typ jeřábu Maximální

nosnost

Cena za započatou

hodinu práce *

Cena za přistavení

jeřábu

Praga V3S Ad 080 8 tun 600 Kč** 32Kč/kilometr**
Tatra 815 AD 20 20 tun 800 Kč** 42Kč/kilometr**

 

 

 

Cena za přistavení autojeřábu se počítá ze stanoviště jeřábu. Účtujeme cestu tam i zpět.

 

* Započatou hodinou práce se rozumí doba, od kdy byl autojeřáb přistaven a zahrnuje následující:

Obhlídku práce, posouzení bezpečnosti práce, volbu vhodného stanoviště, samotnou práci.

 

** Uvedené ceny jsou bez DPH.